• head_banner

ردیاب فلورسانس ATP

  • Portable ATP fluorescence detector FK-ATP

    آشکارساز فلورسانس ATP قابل حمل FK-ATP

    می تواند برای اندازه گیری سریع تمیزی سطح اشیا system سیستم پزشکی و دست اپراتورها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می تواند برای اندازه گیری پاکیزگی سطح و کنترل رشد میکروبی استفاده شود. این تجهیزات از واکنش شیمیایی برای شناسایی سواب ATP و ATP برای جمع آوری نمونه ها استفاده می کنند. سواب های ATP در محلول بافر آغشته می شوند ، که به استخراج مواد بیولوژیکی (ATP) از سطوح خشک یا مرطوب کمک می کند. سواب همچنین حاوی معرف است که می تواند بیوفیلم را بشکند و موجودات موجود در زیر آن را در معرض دید قرار دهد. پس از جمع آوری نمونه ، سواب باید در یک ماده حجم دهنده غوطه ور شود که می تواند ATP را از سلول آزاد کند. سپس ATP آزاد شده از سلول و ATP آغشته از سطح دستگاه با واکنش مایع منحصر به فرد ultrasnap واکنش نشان می دهد.