• head_banner

ردیاب کلروفیل گیاهی

  • Plant chlorophyll meter

    متر کلروفیل گیاه

    هدف ساز:

    از این ابزار می توان برای اندازه گیری فوری محتوای کلروفیل نسبی (واحد SPAD) یا درجه سبز ، محتوای نیتروژن ، رطوبت برگ ، دمای برگ گیاهان برای درک نیاز واقعی نیتروژن گیاهان و کمبود نیتروژن در خاک و یا اینکه کود نیتروژن بیش از حد برخوردار است استفاده کرد. اعمال شده است علاوه بر این ، می توان از این ابزار برای افزایش میزان استفاده از کود ازته و محافظت از محیط زیست استفاده کرد. برای مطالعه شاخص های فیزیولوژیکی گیاهان و راهنمایی تولیدات کشاورزی می تواند به طور گسترده توسط م institسسات تحقیقاتی علمی مرتبط با کشاورزی و جنگلداری استفاده شود.