• head_banner

آشکارساز خاک چهار پارامتر

  • آشکارساز خاک چهار پارامتر

    آشکارساز خاک چهار پارامتر

    با طراحی ساختار یکپارچه و کارت SD داخلی، واحد اصلی می تواند پارامترهای متعددی مانند دما، رطوبت، نمک، PH و موارد مشابه خاک محیطی آزمایش شده را در زمان واقعی جمع آوری کرده و داده ها را با یک کلید آپلود کند.